» Περιεκτικότητα σε αλκοόλ στο αίμα (BAC)


Αρχικά δεδομένα


Γένος

Ποσότητα που καναλώθηκε (ml)
Αλκοόλ ανά ποσότητα σε ένα ποτό (αλκοόλ/ποσότητα %)
Χρόνος από το πρώτο ποτό (ώρα)
Σωματικό βάρος

Αποτέλεσμα


Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα