» Alkoholkonsentrasjonen i blodet (BAC)


Indata


Kjønn

Alkoholinntak
Alkoholstyrke (% alk.vol.)
Timer fra drikkestart
Vekt

Resultat


Alkoholkonsentrasjonen i blodet (BAC)