» Principiul al doilea al mecanicii (Newton)

Date inițiale


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$Vezi și: