» Њутнов други закон кретања


Иницијални подаци


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$Такодје погледајте: