» Tweede bewegingswet van Newton

Oorspronkelijke gegevens


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$