» Newtons anden lov for bevægelse


Oprindelige data


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$