» Ο δεύτερος νόμος της κίνησης του Νεύτωνα


Αρχικά δεδομένα


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$Δείτε επίσης