» Zapremina kocke

Inicijalni podaci$$V= a^{3}$$


Ivica

Kapacitet / Obim

Takodje pogledajte: