» Πυθαγόρειο θεώρημα


Αρχικά δεδομένα


Επιλέξτε την τιμή που πρέπει να υπολογίσετε (A, B ή C) και εισαγάγετε 2 άλλες τιμές!

$$a^{2}+b^{2}=c^{2}\Leftrightarrow c= \sqrt{a^{2}+b^{2}}$$