» Pythagoras’ læresetning


Indata


Velg, hvis du ønsker å finne A, B eller C og sette inn de to andre verdier!

$$a^{2}+b^{2}=c^{2}\Leftrightarrow c= \sqrt{a^{2}+b^{2}}$$