» Απόδοση ομολόγου


Αρχικά δεδομένα


Τρέχουσα τιμή ομολόγου
Ονομαστική αξία ομολόγου
Ποσοστό κουπονιού (% p.a.)
%
Χρόνια μέχρι τη λήξη

Αποτέλεσμα


Απόδοση μέχρι τη λήξη (YTM)
%