» Obligationsudbyttelommeregner (YTM)


Oprindelige data


Nuværende obligationspris
Obligation pariværdi
Obligationsrentesatsen (% p.a.)
%
Restløbetid

Resultat


Udbytte i restløbetid (YTM)
%

 

Bemærk: Opsparing og investering er altid forbundet med risiko (usikkerhed), der returnerer variere. Resultatet af beregneren kan under ingen omstændigheder fortolkes som investering anbefaling eller rådgivning. Det faktiske afkast af investeringen er påvirket af omkostninger, gebyrer og afgifter, som ikke er taget højde for i beregningen. På grundlag af beregningen, kan man ikke med sikkerhed forudsige den fremtidige værdi eller afkast af investeringen.