» Принос обвезница


Иницијални подаци


Тренутна цена обвезнице
Номинална вредност обвезнице
Купонска стопа обвезница (% п.а.)
%
Године до доспећа

Резултат


Приход до доспећа (YТМ)
%