» Cirkel - diameter, omtrek, oppervlakte, straal


Oorspronkelijke gegevens 

Cirkel


Een cirkel is in de meetkunde een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben.


\begin{align} A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r\\ \\ \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \end{align}