» Postotak


Odaberite vrijednost koja će se izračunati (A, B ili X) i unesite još dvije vrijednosti!

A je X% B


$$X\% = \frac {A}{B} \times 100$$B je X% veći / manji od A


$$X\% = \frac {B - A}{A} \times 100$$
Vidi također: