» Μελλοντική αξία των αποταμιεύσεων


Αρχικά δεδομένα


Μηνιαίες αποταμιεύσεις/επενδύσεις
Ετήσιες αποταμιεύσεις/επενδύσεις
Αρχική επένδυση /υπόλοιπο τρέχουσας αποταμίευσης
Περίοδος
Χρόνια
Αναμενόμενη μέση απόδοση p.a.
(%)

Αποτέλεσμα


Συνολική συνεισφορά
Μελλοντική αξία των μηνιαίων αποταμιεύσεων
Μελλοντική αξία των ετήσιων αποταμιεύσεων
Αρχική επένδυση /υπόλοιπο τρέχουσας αποταμίευσης (Μελλοντική αξία)
Συνολικό ποσό