» Sparräknare: slutvärde


Indata


Månatligt sparbelopp
Årligt sparbelopp
Startkapital
Period
år
Förväntad årlig avkastning
(%)

Resultat


Totalt inflöde
Slutvärde (månatligt sparbelopp)
Slutvärde (årligt sparbelopp)
Startkapital (Slutvärde (SV))
Totalt sparandeObs! Sparandet förknippas alltid med risk som gör att avkastningen varierar. Räknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Placeringens slutliga avkastning påverkas av eventuella kostnader och skatt, som inte beaktas i kalkylen. På basis av räknaren kan man inte tillförlitligt förutspå den framtida avkastnings- eller värdeutvecklingen.