» Kapitał końcowy


Wstępne dane


Miesięczna kwota inwestycji
Roczna kwota inwestycji
Kapitał zakładowy / Saldo oszczędności
Liczba okresów
rok/ lata
Roczna stopa procentowa
(%)

Wynik


Suma inwestycji
Przyszła wartość miesięcznych oszczędności
Przyszła wartość ocznych oszczędności
Kapitał zakładowy / Saldo oszczędności (Przyszła wartość)
Ostateczna kwota