» Ietaupījumu nākotnes vērtības kalkulators


Sākotnējie dati


Ikmēneša ietaupījumi/ieguldījumi
Ikgadējie ietaupījumi/ieguldijumi
Sākotnējais ieguldījums/pašreizējā uzkrājumu bilance
Periods
Gads/gadi
Paredzamie vidējie ienākumi gadā
(%)

Rezultāts


Kopējais ieguldījums
Ikmēneša ietaupījumu vērtība nākotnē
Gada ietaupījumu vērtība nākotnē
Sākotnējais ieguldījums/pašreizējā uzkrājumu bilance (Nākotnes vērtība)
Kopējā summa