» Λιανικές πωλήσεις/προσαύξηση


Αρχικά δεδομέναΑποτέλεσμα


Ποσοστό περιθωρίου κέρδους/απώλειας
%
Περιθώριο κέρδους
%