» Tid, hastighet och avstånd


Indata


 timme
 minut
 sekund
Hastighet


$$v=\frac {s}{t}$$