» Volymen av en rät cirkulär kon


Indata$$V= \frac{1}{3}\pi \times r^{2}\times h$$


Bas radie (r) (r)

Höjd (h)

Volym

Se även: