» Akselerasjon, hastighet og tid

Indata


 time
 minutt
 sekund

Akselerasjon


$$a=\frac {v_{1}-v_{0}}{t}$$