» Točivý moment


Počiatočné údaje


$$\tau = r \times F$$