» Voiman momentti


Lähtötiedot


$$\tau = r \times F$$