» Zrýchlenie, Rýchlosť a Čas


Počiatočné údaje


 Hodín
 Minúta
 Sekundy

Zrýchlenie


$$a=\frac {v_{1}-v_{0}}{t}$$