» Točivý moment

Počáteční údaje


$$\tau = r \times F$$