» Točivý moment


Počáteční údaje


$$\tau = r \times F$$