» Povećanje težine u trudnoći


Inicijalni podaci


Visina
Telesna težina (pre trudnoće)
Nedelja trudnoće

Rezultat


Dobijanje na težini

Prosek


Telesna težina

Prosek


Takodje pogledajte: