» Αύξηση βάρους εγκυμοσύνης

Αρχικά δεδομένα


Ύψος
Σωματικό βάρος(πριν από την εγκυμοσύνη)
Εβδομάδα εγκυμοσύνης

Αποτέλεσμα


Αύξηση βάρους
Ελάχιστο
Μέσος όρος
Μέγιστο

Σωματικό βάρος
Ελάχιστο
Μέσος όρος
Μέγιστο

Δείτε επίσης