» Valūtas konvertācija

Sākotnējie datiECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 17.01.2020