» Valūtas konvertācija

Sākotnējie datiECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 18.10.2021