» Valūtas konvertācija

Sākotnējie datiECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 16.04.2021