» Valūtas konvertācija


Sākotnējie datiECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 21.05.2024