» Termínovaný depozit


Počiatočné údaje


Termín vloženie
Pôvodná suma
Mesačná výška príspevku
Ročná úroková sadzba

Následok


Celkové úrokové platby
Celkový súčet