» Ο νόμος του Ωμ


Αρχικά δεδομένα


$$V = I \times R$$


 A
 Ω
 V

Δείτε επίσης