» Омов закон


Иницијални подаци


$$V = I \times R$$


 A
 Ω
 V

Такодје погледајте: