» Καταγραφή χρόνου και ωριαία χρέωση


Τιμή (ανά ώρα)
Χρόνος (hh:mm:ss)


Συνολικό τέλος