» Καταγραφή χρόνου και ωριαία χρέωση

Τιμή (ανά ώρα)
Χρόνος (hh:mm:ss)


Συνολικό τέλος