» Zmena úrokovej sadzby


Počáteční údaje


let
Aktuálna ročná úroková sadzba
%
Nová ročná úroková sadzba
%

Následek