» Prevodník z desiatkovej sústavy do hexadecimálnej sústavy


Desiatkové číslo (pozitívne) (max. 65 536)

=

Hexadecimálne číslo
Binárne číslo

 

Desiatkové číslo (pozitívne) Hexadecimálne číslo
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 10
32 20
64 40
128 80
256 100