» Algas kalkulators (Igaunija)  DEENFILVUA

Sākotnējie dati €

Papildu dati


 €
 €

Nodokļu atlaides


Rezultāts

EUR

%

Darba devēja kopējās izmaksas (algu fonds):
Sociālais nodoklis:
Apdrošināšana bezdarba gadījumā (darba devējs):
Bruto alga:
Fondēt pensija (II pīlārs):
Apdrošināšana bezdarba gadījumā (darbinieks):
Ienākuma nodoklis:
Neto darba samaksa: