Visi kalkulatori » Algas kalkulators

  Valsts

Sākotnējie dati
 EUR
 LVL
VSAOI darba devēja likme %
VSAOI darba ņēmēja likme %

Nodokļu atlaides


Neapliekamais minimums EUR
Apgādājamo skaits

Rezultāts

EUR


Darba devēja kopējās izmaksas (algu fonds):
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(darba devēja daļa):
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva:

Bruto alga:

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(darba ņēmēja daļa):
Ienākuma nodoklis:

Neto darba samaksa: