» Algas kalkulators

Valsts

Sākotnējie dati EUR
 LVL
VSAOI darba devēja likme %
VSAOI darba ņēmēja likme %

Nodokļu atlaides

Neapliekamais minimums EUR
Apgādājamo skaits

Rezultāts

EUR

LVL

%

Darba devēja kopējās izmaksas (algu fonds):
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(darba devēja daļa):
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva:
Bruto alga:
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(darba ņēmēja daļa):
Ienākuma nodoklis:
Neto darba samaksa: