» Palkkalaskuri 2019

Valtio

Lähtötiedot


Bruttopalkka (€ / kk):

Työnantajan maksut

%

€ / kk


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturva)
Työnantajan työeläkevakuutusmaksu (TyEL)
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Pakolliset vakuutukset
Lomaraha
Muut kulut

Työnantajan kulut yhteensä:

Työntekijän palkasta pidätetään:

%

€ / kk


Ennakonpidätysprosentti
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (TyEL-pidätys)*
Työttömyysvakuutusmaksu
Mahdollinen AY-maksu

Työntekijältä perittävät yhteensä:

Nettopalkka (työntekijälle maksettava summa)

* Työntekijän maksu vuonna 2018 on 6,35 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 7,85 prosenttia 53–62-vuotiailla.