» Αραβικά-Ρωμαϊκά ψηφία

Ινδουαραβικά ψηφία (max. 5999)

=

Λατινικοί αριθμοί

 

I 1 unus
V 5 quinque
X 10 decem
L 50 quinquaginta
C 100 centum
D 500 quingenti
M 1000 mille