Murtoluvun muuntaminen prosenttiluvuksi ja päinvastoin