Visi skaičiuotuvai » Nuosavo kapitalo grąža (DuPont modelis)

Grynojo pelno marža Turto apyvartumas Finansinis svertas

 × 

 × 

 =

ROE


Grynasis pelnas

 × 

Realizavimo apyvarta (neto)

 × 

Turtas iš viso

 =

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

 %

Realizavimo apyvarta (neto) Turtas iš viso Nuosavas kapitalas