calkoo.com

Visi skaičiuotuvai » Nuosavo kapitalo grąža (DuPont modelis)

Grynojo pelno marža Turto apyvartumas Finansinis svertas

×

×

=

ROE


Grynasis pelnas

×

Realizavimo apyvarta (neto)

×

Turtas iš viso

=

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

%

Realizavimo apyvarta (neto) Turtas iš viso Nuosavas kapitalas